RVS

rus
Hasło
rūs rūris n.
Definicja
wieś
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Geografia
Frekwencja
879
Polish