RIDEO

rideo
Hasło
rīdeō -ēre rīsī rīsum
Definicja
śmiać się, wyśmiewać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Emocje
Frekwencja
874
Polish