REVERTO

reverto
Hasło
revertō -vertere -vertī
Definicja
zawracać, powracać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Ruch
Frekwencja
995
Polish