RETINEO

retineo
Hasło
retineō -tinēre -tinuī -tentum
Definicja
zatrzymywać
Część Mowy
Czasownik: 2 koniugacja
Grupa Semantyczna
Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia
Frekwencja
647
Polish