RESPICIO

respicio
Hasło
respicio -ere -spēxī -spectum
Definicja
spoglądać wstecz, rozważać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -iō
Grupa Semantyczna
Wzrok i wygląd
Frekwencja
722
Polish