REPETO

repeto
Hasło
repetō -petere -petīvī -petītum
Definicja
żądać; przywoływać; powtarzać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia
Frekwencja
651
Polish