REPERIO

reperio
Hasło
reperiō -perīre -pperī -pertum
Definicja
odnajdywać
Część Mowy
Czasownik: 4 koniugacja
Grupa Semantyczna
Szkoła/wiedza
Frekwencja
765
Polish