reliquus
Hasło
reliquus -a -um
Definicja
pozostały, reszta
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Rozmiary
Frekwencja
788
Polish