RELINQVO

relinquo
Hasło
relinquō -linquere -līquī -lictum
Definicja
pozostawić
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Ruch
Frekwencja
144
Polish