REGO

rego
Hasło
regō regere rēxī rēctum
Definicja
kierować, rządzić
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Miasto
Frekwencja
554
Polish