REGIVS

regius
Hasło
rēgius -a -um
Definicja
królewski
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Frekwencja
561
Polish