REGIO

regio
Hasło
regiō -ōnis f.
Definicja
region, teren, granica
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Geografia
Frekwencja
585
Polish