REFERO

refero
Hasło
referō referre rettulī relātum
Definicja
odnosić; powtarzać
Część Mowy
Czasownik: nieregularny
Grupa Semantyczna
Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy
Frekwencja
171
Polish