REDEO_1

redeo
Hasło
redeō -īre -iī -itum
Definicja
powracać
Część Mowy
Czasownik: nieregularny
Grupa Semantyczna
Ruch
Frekwencja
301
Polish