REDDO

reddo
Hasło
reddō -dere -didī -ditum
Definicja
zwracać, oddawać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy
Frekwencja
174
Polish