RECIPIO

recipio
Hasło
recipiō -cipere -cēpī -ceptum
Definicja
odebrać; sē recipere, cofnąć się
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -iō
Grupa Semantyczna
Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy
Frekwencja
319
Polish