RECENS_1

recens
Hasło
recēns -ntis
Definicja
nowy, młody
Część Mowy
Przymiotnik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Czas
Frekwencja
781
Polish