RECEDO_1

recedo
Hasło
recēdō -cēdere -cessī -cessum
Definicja
cofać się, usuwać się
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Ruch
Frekwencja
826
Polish