RATIO

ratio
Hasło
ratiō -ōnis f.
Definicja
metoda, plan, powód
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Szkoła/wiedza
Frekwencja
256
Polish