RAPIO

rapio
Hasło
rapiō rapere rapuī raptum
Definicja
rabować, porywać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -iō
Grupa Semantyczna
Przemoc
Frekwencja
273
Polish