QVOTIENS_1/QVOTIENS_2

quotiens
Hasło
quotiēns
Definicja
ile razy?
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Zaimki
Frekwencja
970
Polish