QVOQVE

quoque
Hasło
quoque
Definicja
także
Część Mowy
Spójnik
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
76
Polish