QVONIAM

quoniam
Hasło
quoniam
Definicja
ponieważ, skoro
Część Mowy
Spójnik
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
510
Polish