QVONDAM

quondam
Hasło
quondam
Definicja
kiedyś, pewnego razu
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Czas
Frekwencja
542
Polish