QVOMODO_2

quomodo
Hasło
quōmodo
Definicja
w jaki sposób?
Część Mowy
Spójnik
Grupa Semantyczna
Zaimki
Frekwencja
831
Polish