QVISQVAM

quisquam
Hasło
quisquam quicquam/quidquam
Definicja
ktoś, coś
Część Mowy
Zaimek
Grupa Semantyczna
Zaimki
Frekwencja
280
Polish