QVIPPE_1/QVIPPE_2

quippe
Hasło
quīppe
Definicja
(przysł.) oczywiście
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
499
Polish