QVIESCO

quiesco
Hasło
quiēscō quiēscere quiēvī quiētum
Definicja
być spokojnym; spać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Życie
Frekwencja
969
Polish