QVIDEM

quidem
Hasło
quidem
Definicja
na pewno
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
136
Polish