QVIA

quia
Hasło
quia
Definicja
because
Część Mowy
Spójnik
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
132
Polish