QVEROR

queror
Hasło
queror querī questus sum
Definicja
narzekać, lamentować, żalić się
Część Mowy
Czasownik: deponens
Grupa Semantyczna
Emocje
Frekwencja
518
Polish