QVE

que
Hasło
que
Definicja
i (enklityka)
Część Mowy
Spójnik
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
4
Polish