QVASI_1

quasi
Hasło
quasi
Definicja
jakby
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
938
Polish