QVAMQVAM_2

quamquam
Hasło
quamquam
Definicja
jednak, chociaż
Część Mowy
Spójnik
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
644
Polish