QVAERO

quaero
Hasło
quaerō -rere -sīvī -sītum
Definicja
szukać, pytać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Szkoła/wiedza
Frekwencja
113
Polish