PVLCHER

pulcher
Hasło
pulcher -chra -chrum
Definicja
piękny
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Wzrok i wygląd
Frekwencja
569
Polish