PVBLICVS_2

publicus
Hasło
pūblicus -a -um
Definicja
publiczny, państwowy
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Miasto
Frekwencja
517
Polish