PROVINCIA

provincia
Hasło
prōvincia -ae f.
Definicja
prowincja; urząd
Część Mowy
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa Semantyczna
Miasto
Frekwencja
620
Polish