PROTINVS

protinus
Hasło
prōtinus
Definicja
bez przerwy, naprzód
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Czas
Frekwencja
903
Polish