PROSVM_1

prosum
Hasło
prōsum prodesse profuī
Definicja
pomagać (+ dat.)
Część Mowy
Czasownik: nieregularny
Grupa Semantyczna
Życie w społeczeństwie
Frekwencja
373
Polish