PROPTER_2

propter
Hasło
propter
Definicja
z powodu (+ acc.)
Część Mowy
Przyimek
Grupa Semantyczna
Przyimki bezkierunkowe
Frekwencja
560
Polish