PROPONO

propono
Hasło
prōpōnō -pōnere -posuī -positum
Definicja
przedstawiać, wystawiać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Mowa/retoryka
Frekwencja
930
Polish