PROPE_1/PROPE_2/PROPIOR

prope
Hasło
prope
Definicja
przy, obok; (comp.) propior, (superl.) proximus; (przysł.) blisko, niemal
Część Mowy
Przyimek
Grupa Semantyczna
Miejsce
Frekwencja
189
Polish