PROMITTO

promitto
Hasło
prōmittō -mittere -mīsī -missum
Definicja
obiecywać, ślubować
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia
Frekwencja
720
Polish