prohibeo
Hasło
prohibeō -ēre -uī -itum
Definicja
zabraniać, trzymać z daleka
Część Mowy
Czasownik: 2 koniugacja
Grupa Semantyczna
Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia
Frekwencja
604
Polish