proficiscor
Hasło
proficīscor -ficīscī -fectus sum
Definicja
iść, wyruszać
Część Mowy
Czasownik: deponens
Grupa Semantyczna
Podróżowanie
Frekwencja
835
Polish