PRODO

prodo
Hasło
prōdō prōdere prōdidī prōditum
Definicja
publikować; podać dalej; zdradzać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy
Frekwencja
929
Polish