PROCEDO_1

procedo
Hasło
prōcēdō -cēdere -cessī -cessum
Definicja
iść naprzód
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Ruch
Frekwencja
746
Polish