PRO_1

pro
Hasło
prō
Definicja
dla, ze względu na, jako (+abl.)
Część Mowy
Przyimek
Grupa Semantyczna
Przyimki bezkierunkowe
Frekwencja
128
Polish