PRIVATVS

privatus
Hasło
prīvātus -a -um
Definicja
prywatny, osobisty
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Życie w społeczeństwie
Frekwencja
882
Polish